• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • שיעורי תורה מצולמים

 • סרטים

 • צוק איתן

 • שידורים חוזרים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 19:15 20:11 20:44
  באר שבע 19:19 20:15 20:48
  בני ברק 19:20 20:17 20:49
  חברון 19:18 20:15 20:47

  אילת

  עלות השחר 04:42 הנץ החמה 05:59
  טלית ותפילין 05:09 סוף זק"ש 09:22
  חצות 12:46 מנחה גדולה 13:19
  מנחה קטנה 16:43 שקיעה 19:33

  באר שבע

  עלות השחר 04:38 הנץ החמה 05:57
  טלית ותפילין 05:06 סוף זק"ש 09:22
  חצות 12:47 מנחה גדולה 13:21
  מנחה קטנה 16:46 שקיעה 19:37

  בני ברק

  עלות השחר 04:35 הנץ החמה 05:55
  טלית ותפילין 05:03 סוף זק"ש 09:20
  חצות 12:46 מנחה גדולה 13:20
  מנחה קטנה 16:46 שקיעה 19:38

  חברון

  עלות השחר 04:36 הנץ החמה 05:55
  טלית ותפילין 05:04 סוף זק"ש 09:20
  חצות 12:45 מנחה גדולה 13:19
  מנחה קטנה 16:44 שקיעה 19:36
  • לברורים בנושאים כללים לחץ כאן

   לברורים בנושאים כללים לחץ כאן

   לברורים בנושא סופ"ש חייג 03-6777779 והקש 1 במרכזיה  בין השעות 09:00 ל15:00

   לברורים בנושאים כללים חייג 03-6777779 והקש 0 במרכזיה 


  • דיוח על תקלה באתר לחץ כאן

   דיוח על תקלה באתר לחץ כאן

    

   לדיוח על תקלה באתר שופר נא שלחו במיל ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

   main@shofar.tv

    


  • תקלה למנוים באתר לחץ כאן

   תקלה למנוים באתר לחץ כאן

   תקלה למנוים באתר לחץ כאן

    

   לפניות בנושא של תקלות מנוים באתר חייג

   0506500666 ניתן לשלוח את הבעיה גם במיל 

   main@shofar.tv

    


  • דרשת הרב שליט"א לפרשת דברים תשעה באב

   דרשת הרב שליט"א לפרשת דברים תשעה באב

   "וַתִּשָּׂא כָּל הָעֵדָה וַיִּתְּנוּ אֶת קוֹלָם וַיִּבְכּוּ הָעָם בַּלַּיְלָה הַהוּא" ('במדבר' יד א)


   תשעה באב

   מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א


   ישנם דברים שאי אפשר להשתמש בהם בדרך חיצונית, אלא יש צורך להתרומם ולהגיע לפנימיות הדברים ולהתרכז בנקודת האמת, כי רק בדרך זו אפשר להגיע למטרה המיוחלת אחד מהם הוא; גאולת השכינה מגלותה שהיא תכלית ותוכן אבל תשעה באב; 'אתם בכיתם בכיה של חינם ואני קובע לכם בכיה לדורות' ('תענית' כט.) בכיה הינה ביטוי לצער פנימי מהי; 'בכיה של חינם'?

   'בכיה של חינם' איננה נובעת אלא מחוסר בטחון. כשעמדו בני ישראל על גבול ארץ...


  • קטעים ופנינים דברים-תשעה באב

   קטעים ופנינים דברים-תשעה באב

   פנינים לפרשת דברים התשע"ב (וקטעים בהמשך המאמר)
   "וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל שְׁמַע אֶל הַחֻקִּים וְאֶל הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר אָנֹכִי מְלַמֵּד אֶתְכֶם לַעֲשׂוֹת" ('דברים' ד א)
   אדם המהלך בדרכים ישרות

   "אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר משֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל" ('דברים' א א)
   פירש רבנו 'אור החיים' הקדוש זצ"ל; "אֵלֶּה הַדְּבָרִים" ולא דברים אחרים. לומר לך; שמימיו לא שח משה רבנו ע"ה בדברים אחרים זולת דברי תורה ויראה מוסר והדרכה. ובאמרו: "אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל" רצה לומר; שאין הדברים מכוונים לאותו הדור בלבד, אלא לכל דורות עם ישראל ולכל הנפשות עד סוף כל הדורות.


   "בַּמִּדְבָּר בָּעֲרָבָה מוֹל סוּף" ('דברים' א א)
   רבנו ה'אביר יעקב' אבוחצירא זצ"ל פירש את דברי התוכחה כרמז לאדם; הן; "בַּמִּדְבָּר" היינו; בדיבורו. והן;...


  • קטעי הלכה ואגדה לפרשת דברים

   קטעי הלכה ואגדה לפרשת דברים

   קושית המשכיל ותשובת המגיד

    

   רבי משה יצחק דרשן, היה מגיד מפורסם במזרח אירופה, במחצית השניה של המאה הי"ט. כדוגמת המגיד מדובנא, גילה ר' משה יצחק מנעוריו, כשרון מופלא, להלהיב את שומעיו בדרשות עממיות, המתובלות בתיאורים מוחשיים, על ימות משיח וחיי העולם הבא. לעתים היה חוזר על אותה דרשה כמה וכמה פעמים; ובכל זאת, משכו דרשותיו בכל מקום המונים רבים, ששתו בצמא את דבריו ולא נלאו מלשמעם שוב ושוב. המוני היהודים לא הכירוהו בשמו ובשם משפחתו, אלא כינוהו בחיבה 'המגיד מקלם', על שם עיירת מגוריו. פעם נטפל אל ר' משה יצחק, 'משכיל' אחד, שהקדיח תבשילו ברבים ועשה לו מנהג, לקנטר בכל הזדמנות רבנים ומגידים שנזדמנו לעירו. בתום דרשת המגיד הנערץ, אמר לו ה'משכיל' בנימה של היתממות: "מדוע חוזר מר, על אותה דרשה ועל אותם דברי מוסר, כמה וכמה פעמים"? התבונן 'המגיד מקלם' בשואל החצוף והשיב לו מיניה וביה: "ומדוע זה אתה, חוזר שוב ושוב, על אותם חטאים...


 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים

 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453