• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • שיעורי תורה מצולמים

 • סליחות

 • שידורים חוזרים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 18:05 18:57 19:34
  באר שבע 18:05 18:58 19:34
  בני ברק 18:04 18:58 19:33
  חברון 18:04 18:57 19:32

  אילת

  עלות השחר 05:25 הנץ החמה 06:34
  טלית ותפילין 05:48 סוף זק"ש 09:31
  חצות 12:28 מנחה גדולה 12:58
  מנחה קטנה 15:55 שקיעה 18:23

  באר שבע

  עלות השחר 05:25 הנץ החמה 06:35
  טלית ותפילין 05:49 סוף זק"ש 09:32
  חצות 12:29 מנחה גדולה 12:58
  מנחה קטנה 15:55 שקיעה 18:23

  בני ברק

  עלות השחר 05:24 הנץ החמה 06:35
  טלית ותפילין 05:48 סוף זק"ש 09:31
  חצות 12:28 מנחה גדולה 12:57
  מנחה קטנה 15:54 שקיעה 18:22

  חברון

  עלות השחר 05:23 הנץ החמה 06:34
  טלית ותפילין 05:47 סוף זק"ש 09:31
  חצות 12:28 מנחה גדולה 12:57
  מנחה קטנה 15:54 שקיעה 18:22
  • לברורים בנושאים כללים לחץ כאן

   לברורים בנושאים כללים לחץ כאן

   לברורים בנושא סופ"ש חייג 03-6777779 והקש 1 במרכזיה  בין השעות 09:00 ל15:00

   לברורים בנושאים כללים חייג 03-6777779 והקש 0 במרכזיה 


  • דיוח על תקלה באתר לחץ כאן

   דיוח על תקלה באתר לחץ כאן

    

   לדיוח על תקלה באתר שופר נא שלחו במיל ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

   main@shofar.tv

    


  • תקלה למנוים באתר לחץ כאן

   תקלה למנוים באתר לחץ כאן

   תקלה למנוים באתר לחץ כאן

    

   לפניות בנושא של תקלות מנוים באתר חייג

   0506500666 ניתן לשלוח את הבעיה גם במיל 

   main@shofar.tv

    


 • תשובה בחודש אלול

  • פנינים ודברי תורה לשבת ויום כיפור

   פנינים ודברי תורה לשבת ויום כיפור

   אמר הכתוב: ``כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם`` (`ויקרא` טז). יום הכפורים ניתן ליום כפרה וסליחה, לטהר את עם ישראל מעונותיהם, אחד מרבותינו הראשונים, הלא הוא בעל ספר `החנוך` (קפה) כתב: `שהיה מחסדי הא-ל על בריותיו, לקבוע להן יום אחד בשנה לכפרה על החטאים עם התשובה שישובו, שאילו יתקבצו עונות הבריות שנה שנה תתמלא סאתם ולסוף שנתים או שלש או יותר יתחייב העולם כליה, על כן ראה בחכמתו ברוך הוא לקיום העולם, לקבוע יום אחד בשנה לכפרת חטאים לשבים.
   וכבר מתחילת בריאת העולם יעדו וקדשו לכך. ואחר שיעד הא-ל ברוך הוא אותו היום לכפרה, נתקדש היום וקבל כח הזכות מאיתו יתעלה, עד שהוא מסייע בכפרה. וכמאמרם ז``ל בהרבה מקומות; שיום הכפורים מכפר. כלומר: שיש כח ליום בעצמו לכפר בעבירות קלות`. והקב``ה רב חסד מטה הכף כלפי חסד וכיון שהעונות מועטים מעביר עליהן ואם אולי חלילה יש בהם עונות שצריכין מירוק, נפרע מהם מהאדם מעט מעט ואם לא יפקדם עד זמן רב, יתרבו כל כך עד...
  • פנינים ליום הכיפורים

   פנינים ליום הכיפורים

   ובמנחה קורין בעריות כנגד מלבושי נשים

    

    

    

   'ובמנחה קורין בעריות' ('מגילה' לא)

   כנגד מלבושי הנשים

    

    

   "וַיֹּאמֶר ה' סָלַחְתִּי כִּדְבָרֶךָ"  ('במדבר' יד)

   "כִּדְבָרֶךָ" - במידה ובאופן שאתה מבקש אותי, כך אני מודד את סליחתי כלפיך. ('בוצינא דנהורא' להרה"ק ר' ברוך ממעזיבוז')

    

   תמהון לבב

   'על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב' ('תפילת יום הכפורים'), כי כשרואים שנעשה איזה דבר לא לפי רצוננו, אז אנחנו תמהים; "עַל מֶה עָשָׂה ה' כָּכָה" ('דברים' כט כג). וזה עצמו חטא, כי 'מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינא' ('ברכות' ה). ('פרח שושן')

    

   טמטום הלב

   'אמר ר' יצחק בלאזר זצ"ל  (תלמיד...


  • דרשת הרב שליט``א ליום כיפור

   דרשת הרב שליט``א ליום כיפור

   `ומה היא התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, שנאמר: ``יַעֲזֹב רָשָׁע דַּרְכּוֹ`` (`ישעיה` נה). וכן יתנחם על מה שעבר, שנאמר: ``כִּי אַחֲרֵי שׁוּבִי נִחַמְתִּי`` (`ירמיה` לא). ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם` (הרמב``ם פ``ב `תשובה`).
   ולפי מושכל ראשון אין סדר דבריו מדוקדקין, שהרי הוא חושב בכאן שני עקרי התשובה והם הקבלה על להבא וכן החרטה על העבר והנה מה שכתב: `ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם`, זהו שייך ליסוד הקבלה כמובן. ולפ``ז למה הכניס החרטה באמצע בין מש``כ `ויגמור בלבו` לבין מש``כ `ויעיד עליו יודע תעלומות`? ולפי הענין היה לו לכתוב: `ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד. ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. וכן יתנחם על מה שעבר`?
   שני יסודי עיקרי התשובה, הקבלה על להבא והחרטה על העבר, לפי השקפה ראשונה הדעת נותנת כי רוח אחד להם ויתאימו יחד, כי מי שמקבל עליו לעזוב דרכו הרעה על...
 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים

 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453

  • הבן איש חי רומז למלחמת יום כיפור 80 שנה לפני שארעה (מדהים)

   הבן איש חי רומז למלחמת יום כיפור 80 שנה לפני שארעה (מדהים)

   בקטע הוידאו שלפנינו על המפגש בין יעקב לעשיו (בפרשת וישלח) שמגולל בתוכו את שיטת אדום החדשה להתגבר על ישראל באחרית הימים רמזים מדהימים לקורות בין העם היהודי  עמו של יעקב לבין העמים של עשיו הוא אדום (ארופה וארה"ב) באחרית הימים, בין יתר הדברים הבן איש חי  מביא רמז למלחמת יום כיפור כ 80 שנה לפני התרחשותה, שימו לב לדברים והלקחים המדהימים כפי שהביאם הרב אמנון יצחק שליט"א בהרצאה בכרמיאל בט' באייר התשס"ט 03-05-2009 (22 דקות) מתוך ספר דרושים לבן איש חי ספר בראשית  פרשת וישלח.


   video
  • קטעים ודברי תורה ליום הכיפורים

   קטעים ודברי תורה ליום הכיפורים

   לאחר התרופה יחול השיפור

    

    

   שיפור

    

   לאחר התרופה יחול השיפור

   המכשלה הגדולה ביותר האורבת לנו במוצאי יוה"כ, היא שנבחן את עצמנו ונווכח לדעת, שנשארנו אותו אדם, כמו לפני היום הקדוש ומאומה לא השתנה ועלולים אנו לשקוע ביאוש ועצבות ואין זה נכון. משל למה הדבר דומה? אמר הרה"ק ר' חיים מטשרנוביץ זצ"ל; "לנער שחלה והגיע עד שערי מות, שקע בעלפון עמוק ועמד למות. הביאו אליו רופא מומחה מן העיר הגדולה. מיהר הרופא והשקהו תרופה, נטל את ידו ובחן את הדופק ואמר: "זהו, היו רגועים, הוא הבריא"! התבוננו ההורים בילדם וראוהו שוכב חסר הכרה ופניו חיורות כפני מת, בר מינן. התבוננו ברופא הבטוח בעצמו ומפניהם נשקף חוסר אמון. נענה הרופא ואמר: "אתם, אינכם מכירים את המחלה ואופיה ואינכם בקיאים ברפואתה. אבל אני יודע מה כבדה...