• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • שיעורי תורה מצולמים

 • נסים מצולמים

 • שידורים חוזרים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 17:42 18:36 19:12
  באר שבע 17:41 18:35 19:10
  בני ברק 17:40 18:34 19:09
  חברון 17:40 18:34 19:09

  אילת

  עלות השחר 05:37 הנץ החמה 06:47
  טלית ותפילין 06:01 סוף זק"ש 09:35
  חצות 12:23 מנחה גדולה 12:51
  מנחה קטנה 15:39 שקיעה 18:00

  באר שבע

  עלות השחר 05:38 הנץ החמה 06:50
  טלית ותפילין 06:02 סוף זק"ש 09:37
  חצות 12:24 מנחה גדולה 12:52
  מנחה קטנה 15:39 שקיעה 17:59

  בני ברק

  עלות השחר 05:38 הנץ החמה 06:50
  טלית ותפילין 06:03 סוף זק"ש 09:37
  חצות 12:24 מנחה גדולה 12:51
  מנחה קטנה 15:38 שקיעה 17:58

  חברון

  עלות השחר 05:37 הנץ החמה 06:49
  טלית ותפילין 06:01 סוף זק"ש 09:36
  חצות 12:23 מנחה גדולה 12:51
  מנחה קטנה 15:38 שקיעה 17:58
  • לברורים בנושאים כללים לחץ כאן

   לברורים בנושאים כללים לחץ כאן

   לברורים בנושא סופ"ש חייג 03-6777779 והקש 1 במרכזיה  בין השעות 09:00 ל15:00

   לברורים בנושאים כללים חייג 03-6777779 והקש 0 במרכזיה 


  • דיוח על תקלה באתר לחץ כאן

   דיוח על תקלה באתר לחץ כאן

    

   לדיוח על תקלה באתר שופר נא שלחו במיל ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

   main@shofar.tv

    


  • תקלה למנוים באתר לחץ כאן

   תקלה למנוים באתר לחץ כאן

   תקלה למנוים באתר לחץ כאן

    

   לפניות בנושא של תקלות מנוים באתר חייג

   0506500666 ניתן לשלוח את הבעיה גם במיל 

   main@shofar.tv

    


 • סרטים

  • ``...שְׁנַיִם מִכֹּל תָּבִיא אֶל הַתֵּבָה לְהַחֲיֹת אִתָּךְ...``

   ``...שְׁנַיִם מִכֹּל תָּבִיא אֶל הַתֵּבָה לְהַחֲיֹת אִתָּךְ...``

   ``וּמִכָּל הָחַי מִכָּל בָּשָׂר שְׁנַיִם מִכֹּל תָּבִיא אֶל הַתֵּבָה לְהַחֲיֹת אִתָּךְ זָכָר וּנְקֵבָה יִהְיוּ`` (בראשית ו יט).


   כשאנו מתבוננים בכחות האדם ומתכונתם, רואים שבאמת כל אדם הועמד והותקן רק לזולתו, כל מה שהוא עושה, עושה הוא לזולתו, עד שכל מציאותו ועצמותו כולו לזולתו, אלא שהאדם מהפך הקערה על פיה ומהווה מהכל, לעצמו.
   `כל העוסק בפריה ורביה נעשה שותף להקב``ה במעשה בראשית`.
   ולכאורה למה צריכים כלל לאדם? וכי לא היה יכול להבראות הכל על ידי הקב``ה? רואים אנו מזה שכל קיום העולם מסרו ביד האדם, משום ש``זֶה כָּל הָאָדָם``, למען קיום העולם, למען זולתו, שותף להקב``ה, בענין זולתו.
   כשמתבוננים בפרשת נח, רואים דבר מפליא ומבהיל למאד, לקח הקב``ה את נח איש צדיק וכיבד אותו ב`שמשות` פשוטה שישמש את הבריאה כולה, הטיל עליו שיכניס בתיבה מכל הנבראים, מכל מיני בהמות חיות ועופות, להכין להם מאכל ולשמשם כל י``ב חדש. הרי אין לנו ציור...
  • דרשת הרב שליט"א לפרשת נח

   דרשת הרב שליט"א לפרשת נח

   "אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו" ('בראשית' ו ט)
   לא קל להחזיר בתשובה

   מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א
   'עשרה דורות מאדם עד נח' ('אבות' ה ב) ובכולן לא מצא הקב"ה איש אשר יוכל להקרא; "צַדִּיק" אלא נח. כנאמר; "כִּי אֹתְךָ רָאִיתִי צַדִּיק לְפָנַי בַּדּוֹר הַזֶּה" ('בראשית' ז א). מן הפליאה; הלא קרובים היו לאמונה יותר מאתנו, כי לא רחוקים היו מאדם הראשון, הרי מתושלח נסתלק ימים מספר לפני המבול ומתושלח ראה את אדם הראשון. ומעתה אותו הדור שראו את מתושלח ודאי שמעו מפיו אודות אדם הראשון ובריאת העולם וא"כ היאך יתכן שכל אותו הדור נכחדו במבול ולא נשאר צדיק לפני הקב"ה אלא נח וכי בורים היו והלא חכמתם היתה לאין שיעור?

   לו היינו קרובים ליראת שמים, היינו מתבוננים בזאת ונחרדים לראות, שאין...


  • פנינים וקטעים לפרשת נח

   פנינים וקטעים לפרשת נח

   פנינים וקטעים לפרשת נח תשע"ד

   פנינים
   "הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם" ('בראשית' יא ד)
   כינוס לרשעים רע להם ורע לעולם

   "צֹהַר תַּעֲשֶׂה לַתֵּבָה" ('בראשית' ו טז)
   'יש אומרים: חלון. ויש אומרים: אבן טובה המאירה להם' (רש"י). ומבואר בירושלמי; שביאורים אלו תלויים במחלוקת האם המאורות האירו בשנת המבול? אם האירו? די היה בחלון. ואם חשכו? נצרכו לאבן טובה שתאיר. התורה נצחית היא ולקחיה נצחיים. איזה לקח נפיק מפסוק זה ופירושיו? כל בית יהודי הוא מבצר רוחני כ'תיבת נח' המגוננת על המסתופפים בצילה מפני מי המבול הגועשים בחוץ. ונשאלת השאלה: "כלום, ניתן לפתוח חלון ולקרוע צהר, להכניס לבית עיתון, לפתוח רדיו, להדליק טמבלויזיה"? והתשובה; אילו היה נכנס אור פנימה, אילו התקשורת היתה נקיה מתועבה והשחתה, למה לא....


 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים

 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453