• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • שיעורי תורה מצולמים

 • נסים מצולמים

 • שידורים חוזרים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 19:26 20:24 20:56
  באר שבע 19:31 20:30 21:00
  בני ברק 19:32 20:32 21:02
  חברון 19:30 20:29 21:00

  אילת

  עלות השחר 04:25 הנץ החמה 05:46
  טלית ותפילין 04:54 סוף זק"ש 09:15
  חצות 12:45 מנחה גדולה 13:19
  מנחה קטנה 16:49 שקיעה 19:44

  באר שבע

  עלות השחר 04:20 הנץ החמה 05:43
  טלית ותפילין 04:49 סוף זק"ש 09:14
  חצות 12:46 מנחה גדולה 13:21
  מנחה קטנה 16:52 שקיעה 19:49

  בני ברק

  עלות השחר 04:16 הנץ החמה 05:41
  טלית ותפילין 04:47 סוף זק"ש 09:13
  חצות 12:45 מנחה גדולה 13:20
  מנחה קטנה 16:53 שקיעה 19:50

  חברון

  עלות השחר 04:17 הנץ החמה 05:41
  טלית ותפילין 04:47 סוף זק"ש 09:12
  חצות 12:44 מנחה גדולה 13:19
  מנחה קטנה 16:51 שקיעה 19:48
 • סרטים

  • גנזי המלך - פרשת פנחס

   גנזי המלך - פרשת פנחס

   יום א - הוצאה 65

   יום ב - הוצאה 112

   יום ג - הוצאה 161

   יום ד - הוצאה 213

   יום ה - הוצאה 261

   יום ו - הוצאה 310

   יום ש - הוצאה 362הוצאה 412


  • צום שבעה עשר בתמוז

   צום שבעה עשר בתמוז

   זהו יום המועד לפורענות וחמש פורענויות שונות ארעו בו – נשתברו הלוחות הראשונים, כשירד משה וראה את העגל והמחולות סביבו, בוטל קרבן התמיד בימי בית ראשון, שכן הכהנים כבר לא מצאו כבשים להקריב אותם, שרף אפוסטמוס את התורה, הועמד צלם בהיכל וכאמור הובקעו חומות העיר.
   על פי הגמרא בירושלמי (תענית פ``ד) הובקעו פעמים חומות העיר ביום זה, גם בחרבן בית ראשון וגם בבית שני. אמנם בירמיהו נאמר בהקשר לחרבן הראשון (ירמיה נב): ``בַּחֹדֶשׁ הָרְבִיעִי בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ וַיֶּחֱזַק הָרָעָב בָּעִיר וְלֹא הָיָה לֶחֶם לְעַם הָאָרֶץ: וַתִּבָּקַע הָעִיר וְכָל אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה יִבְרְחוּ וַיֵּצְאוּ מֵהָעִיר לַיְלָה``. אלא שהגמרא אומרת שמפני הצרות הגדולות שהיו אז, השתבשו החשבונות וסברו שהוא ט` בתמוז. אם היו בו חמשה פורענויות, או לפי ה`ירושלמי` ששה, כל מקרה הוא מסמל את ראשיתם של ימי בין המצרים המתחילים ממנו ועד לתשעה באב וזאת על פי הנאמר במגילת...
  • כל רודפיה השיגוה בין המצרים -הרב שטיינמן אודות הרדיפה אחר בני התורה

   כל רודפיה השיגוה בין המצרים -הרב שטיינמן אודות הרדיפה אחר בני התורה

   פרי - חיים
   מרבינו מרן בעל 'אילת השחר 'שליט"א

   "כָּל רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים" ('איכה' א ג)

   לב מי לא ירגיש סערת רוח נורא כאשר עולם התורה בארץ ישראל נמצא בדיון קשה ועל פניו של רבינו שליט"א נרגשת דאגה העצומה מה יהיה גורלם של כל עשרות אלפי בני התורה הנמצאים בדיון אצל... והתבטא רבינו: "כי דוקא בימים אלו "בֵּין הַמְּצָרִים" מתעוררים הדברים הקשים האלה".
   וכמובן הכל פונים לתל תלפיות בשאלה: "מה עלינו לעשות? מה עלינו לתקן"? וכידוע מרן שליט"א כדרכו בכל פעם אינו ממהר להשיב, רק חושב וחושב ואמנם לא פסיק פומיה מלומר תהלים כבר תקופה ארוכה. ואומר לכולם: "שהתפילה בכחה לבקוע רקיעים ולשדד מערכות, רק צריך שתהא תפילה מעומק הלב וה' יראה ללבב".
   ומזכיר מה שמביא הגה"ק ר' אלחנן וסרמן הי"ד בשם הגר"א; כי כשיש חלילה וחס...


 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים

 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453

  • משה אמת - תשעה באב

   משה אמת - תשעה באב

   לקריאה לחץ כאן


  • בית המקדש הראשון ובית המקדש השני חרבו באותו יום

   בית המקדש הראשון ובית המקדש השני חרבו באותו יום

   לאחר מצור שנמשך על ירושלים חודשים ארוכים, הכניעו הלגיונות הרומיים את יהודי העיר, המיתו רבים מהם והעלו באש את בית המקדש. תיאורי חז``ל על רגע השריפה מעבירים צמרמורת: ``כשראה כוהן גדול שנשרף (בית המקדש), עלה לראש גגו של היכל ועמו כיתות- כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידיהם. אמרו לפני הקב``ה:ריבונו של עולם! הואיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים לפניך - הרי מפתחות ביתך מסורים לך`! וזרקום כלפי מעלה. יצאה כמין פיסת יד וקיבלתם.
   שני בתי המקדש, בית המקדש הראשון ובית המקדש השני חרבו באותו יום, בהבדל שנים, בתשעה באב:

   הבית הראשון

   בתשעה לחודש אב נחרב בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. בית המקדש הראשון, שנבנה בידי שלמה המלך, נחרב בידי צבא נבוכדנצר מלך בבל, בשנת שלושת אלפים שלושת מאות שלושים ושמונה לבריאה. 410 שנים עמד הבית על מכונו, ונחרב...